CÔNG TY APPA

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY APPA


CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC APPA chuyên cung cấp sách in màu luyện thi cambridge thiếu nhi.Ngoài ra APPA còn cung cấp File tài liệu dạng PDF,DOC,CD,AUDIO,MP4
-Sách starters-movers-flyers-ket-pet-fce
-Sách in màu giống sách thật 95%.
-tiết kiệm hơn 80% so với thị trường.