Trung tâm Gia Sư Đệ Nhất
SDT: 0909 265 875 
Địa chỉ: 160/7B Gò Dưa, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Email: mrsnhuphuc1102@gmail.com