CÔNG TY APPA

LỊCH THI CAMBRIDGE 2018
lịch thi cambridge 2018
quý phụ huynh có nhu cầu đăng ký thi cho cháu xin liên hệ thầy phúc để biết thông tin.
0909265875
lệ phí thi starters/movers/flyers là : 690.000 đồng 
thầy phúc sẽ tự đi đăng ký cho học sinh
yêu cầu : 2 hình 3x4 , tên trường đang theo học, số điện thoại phụ huynh.